Ziņojumi

EEIRR un/vai BARR ražotājiem vai to EEI un/vai BA atkritumu apsaimniekotājiem (ja ražotājs ar to ir noslēdzis atkritumu apsaimniekošanas līgumu) jāiesniedz reģistrā ZIŅOJUMI termiņos, kas noteikti saistošajos Ministru kabineta noteikumos.

Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai apsaimniekotājam (ja iekārtu ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis ar iekārtu atkritumu apsaimniekotāju ir noslēdzis attiecīgu līgumu) EEIR reģistrā jāiesniedz ZIŅOJUMI atbilstoši 2014. gada 8. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība".

 

EEIR reģistrā iesniedzamie ziņojumi:

  1. Ziņojums par ražotāja Latvijas tirgū laisto iekārtu daudzumu kilogramos (5. pielikums)

  2. Ziņojumus par dalīti savākto iekārtu atkritumu daudzumu un par to iekārtu atkritumu daudzumu, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas, kā arī par atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un reģenerēto iekārtu atkritumu daudzumu (6. pielikums)

  3. Ziņojums par Eiropas Savienības dalībvalstu tirgos laisto iekārtu daudzumu (7. pielikums)

ZIŅOJUMU TERMIŅI: līdz kārtējā gada 30. oktobrim un līdz nākamā gada 30. aprīlim par iepriekšējo pusgadu

 

Ziņojumi EEIR reģistrā jāiesniedz elektroniski (aizpildot ziņojumu tiešsaistē https://eeiri.lursoft.lv).

Bateriju vai akumulatoru ražotājam vai apsaimniekotājam (ja ražotājs ar to noslēdzis atkritumu apsaimniekošanas līgumu) BAR reģistrā jāiesniedz ZIŅOJUMI atbilstoši 2011. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam.

 

BAR reģistrā iesniedzamie ziņojumi:

  1. ziņojums par Latvijas tirgū laisto bateriju un akumulatoru pārdošanas apjomiem (2. Pielikums).

  2. ziņojumu par Latvijā savākto bateriju un akumulatoru atkritumu apjomiem (2. Pielikums).

ZIŅOJUMU TERMIŅI: Līdz kārtējā gada 30. oktobrim un līdz nākamā gada 30. aprīlim par iepriekšējo pusgadu.

 

Ziņojumi BAR reģistrā jāiesniedz elektroniski (aizpildot ziņojumu tiešsaistē https://eeiri.lursoft.lv). 

meklēt ražotāju
Augusts, 2024
P. O. T. C. Pk. S. Sv.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Reģistrācija
Reģistrējies