Reģistrācija

Uzņēmumam, kas uzsācis Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un/vai ar baterijām vai akumulatoriem, ir jāreģistrējas EEIR un/vai BAR reģistrā:

REĢISTRĀCIJA 

Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs, vai tā pilnvarotais pārstāvis un/vai bateriju vai akumulatoru ražotājs mēneša laikā pēc tam, kad uzsācis Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un/vai ar baterijām vai akumulatoriem, iesniedz iesniegumu elektroniski reģistrācijai EEIR un/vai BAR reģistrā.

 

EEI vai BA ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 10 darbdienu laikā informē reģistrētāju par jebkuru iekārtu ražotāju reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņām, iesniedzot iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu reģistrā iekļautajā informācijā vai, ja tas vēlas izslēgties no reģistra, aizpilda izslēgšanas iesniegumu.

IZMAIŅAS

Par jebkurām izmaiņām reģistrā iekļautajā informācijā EEI ražotājs, vai tā pilnvarotais pārstāvis, vai BA ražotājs reģistrētājam iesniedz iesniegumu elektroniski izmaiņu veikšanai 10 dienu laikā no informācijas izmaiņu dienas.

  IZSLĒGŠANA  

EEI ražotājam, vai tā pilvarotam pārstāvim, un/vai BA ražotājam, beidzot Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un/vai baterijām vai akumulatoriem, reģistrā jāiesniedz iesniegums elektroniski ražotāja izslēgšanai no attiecīgā reģistra.

 

*Reģistrētājs ir tiesīgs aktualizēt reģistrā iekļauto informāciju, pamatojoties uz publiski pieejamo no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto informāciju.

 

KAM JĀREĢISTRĒJAS?
EEI ražotājiem - Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs ir jebkura persona, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, arī neatkarīgi no distances līguma:

a) savas saimnieciskās darbības ietvaros izgatavo elektriskās un elektroniskās iekārtas ar savu nosaukumu (firmu) vai preču zīmi vai uzdod konstruēt vai izgatavot elektriskās un elektroniskās iekārtas un pārdod tās ar savu nosaukumu (firmu) vai preču zīmi Latvijas teritorijā, 

b) izmantojot savu nosaukumu (firmu) vai preču zīmi, savas saimnieciskās darbības ietvaros Latvijas teritorijā pārdod iekārtas, ko ražojušas citas personas, izņemot gadījumus, kad uz iekārtas ir arī izgatavotāja nosaukums (firma) vai preču zīme,

c) savas saimnieciskās darbības ietvaros pirmo reizi Latvijas tirgū dara pieejamas elektriskās un elektroniskās iekārtas no trešās valsts vai no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, par samaksu vai bez samaksas piegādājot tās izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai,

d) veic savu saimniecisko darbību citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī un, izmantojot distances līgumu, pārdod Latvijā elektriskās un elektroniskās iekārtas tieši mājsaimniecībām vai tādiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecības.

Sīkāk skatīt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 26.punktu

KAM JĀREĢISTRĒJAS?
BA ražotājiem - Bateriju vai akumulatoru ražotājs ir jebkura persona Eiropas Savienības dalībvalstī, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, arī neatkarīgi no distances līguma, savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros pirmo reizi laiž tirgū baterijas vai akumulatorus, tai skaitā baterijas vai akumulatorus, kuri atbilstoši ražotāja komercdarbībai ir iestrādāti ierīcēs vai transportlīdzekļos.
Sīkāk skatīt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 31.panta 1.punktu
meklēt ražotāju
Maijs, 2023
P. O. T. C. Pk. S. Sv.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Reģistrācija
Reģistrējies